tepelná technika, energetické průkazy a audity

Správnému návrhu a fungování budov z hlediska tepelné techniky a energetické náročnosti se věnujeme již více jak 30 let.

Začněte u nás poradenstvím, kdy následně pro Vás můžeme zpracovat např.:

Také řešíme podrobné tepelně-technické výpočty:

Spotřebě energií v budovách je v posledním období věnována stále větší pozornost, která se odrazila jak v nových a stále se zpřísňujících předpisech, tak také v novém přístupu jak firem tak domácností  k energetickým úsporám. Pokud Vás v této oblasti čekají nějaká řešení, zbytečně je neodkládejte, neboť

nejlevnější energie je ta nespotřebovaná.

na koho se obrátit…

null

Ing. Pavel Svoboda

autorizovaný inženýr,
energetický specialista a soudní znalec

pavel.svoboda@s-therma.cz

 +420 777 068 990

null

Ing. Lukáš Svoboda

projektant, specialista v oblasti
tepelné techniky a alternativních zdrojů

lukas.svoboda@s-therma.cz

 +420 773 873 949