požárně bezpečnostní řešení staveb

Požárně bezpečnostní řešení budete při stavbě rodinného domu i většiny dalších staveb vždy potřebovat. Je totiž nedílnou součástí žádosti o stavební povolení.

PBŘ – co to vlastně je?

na koho se obrátit…

null

Ing. Arch. Jan Hikeš

autorizovaný inženýr,
architekt a manažer staveb

jan.hikes@s-therma.cz

 +420 724 929 355