Energetický audit- a dotační poradenství | S-Therma

inženýring staveb

Pro dokonalé pohodlí klienta zajišťujeme také veškerou administrativu a jednání spojená se získáním potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení či ohlášení. Pomůžeme se zajištěním a administrativou spojenou s inženýrskými sítěmi. Ke stavebnímu projektu vytvoříme také projekt požárně-bezpečnostního řešení a můžeme vám k projektu vytvořit také kompletní rozpočet.

na koho se obrátit…

null

Ing. Arch. Petr Svoboda

architekt a designér
projektant

petr.svoboda@s-therma.cz

 +420 608 700 379

null

Ing. Arch. Jan Hikeš

autorizovaný inženýr,
architekt a manažer staveb

jan.hikes@s-therma.cz

 +420 724 929 355